Simson Holland
Simson Holland Club
Giften, Donaties & Sponsors
 
                          Verkoop, Giften & Donaties
 
 Door het nog steeds groeiend en groter wordende aantal leden, is het 
 voor mij moeilijk geworden om alles zelf te financieren. Denk hierbij 
 aan het clubblad, organiseren Simsontreffen en uitjes en dergelijke. Nu 
 zijn er diverse mensen, die me hier in ondersteunen. Zonder hun hulp
 was het allemaal een stuk moeilijker geweest. Mijn dank hiervoor is dan
 ook erg groot. Om de kosten enigszins te drukken zijn er de volgende 
 mogelijkheden :
 
- In het voorjaar zal er worden gestart met de verkoop van diverse
 Simson Holland kleding en gadgeds. Dit alles tegen zeer redelijke
 prijzen. De winst van de verkoop gaat in een activiteitenpot.
 
- Giften of Donaties. Iedereen is welkom om een vrijblijvende gift of
 donatie te doen. Hiermee helpt u de Simson Holland Club met het
 organiseren en mogelijk maken van diverse activiteiten. Giften/Donaties  
 kunt u doen door een vrijblijvend bedrag te storten op rekeningnr :
 
MJC Arts te Afferden
 Rekeningnr : 586023658
 IBAN: NL58ABNA0586023658
 BIC: ABNANL2A
 OVV : Bijdrage Simson Holland 
 
- Wilt u een advertententie plaatsen in het clubblad of bij het 2e Simson  
 Holland Treffen ? Altijd mogelijk. Mail dan uw advertententie door naar  
 simsonholland@hotmail.com.Aan de kosten zitten geen bedragen vast 
 en de bijdrag is geheel vrijwillig.
 
 -Wilt u sponsor worden van de Simson Holland Club? Ook dat is
 natuurlijk mogelijk. Neem hiervoor contact op met :
 simsonholland@hotmail.com
 
 Alle inkomsten en uitgaves worden netjes bij gehouden. Mocht de club  
 ooit opgeheven worden, dan gaat het restant van de activiteiten pot naar
 het Kika Kinderfonds.
 
 Iedereen alvast hartelijk bedankt voor het mogelijk maken van het 
 Voortbestaan van de Simson Holland Club.