Simson Holland
Simson Holland Club
Overzicht 1e Simson Holland Treffen 2012

    Het 1e Simson Holland Treffen zit erop.

De opkomst was goed te noemen. Vooral veel deelnemers uit vooral Duitsland waren aanwezig.
Ook verschillende leden waren van de partij. Helaas waren de deelnemers uit Holland in de minderheid. Dit  ondanks dat er veel geadverteerd is in kranten en radio. Wij hopen dan ook dat er bij het 2e Simson Holland Treffen meerdere liefhebbers aanwezig zullen zijn.
Er waren al bij al ca 100 Simsons te bewonderen , van velerlei types. 
Ook een dankwoord voor de persoon die aanbood om zijn BSW motor te laten zien , terwijl hij zelf niet aanwezig kon zijn. Hij heeft hem in vertrouwen gebracht en s avonds weer opgehaald.
Gewoonweg prachtig en alsnog bedankt hiervoor.
Ook het weer was ons zeer goed gezind. De hele dag droog , en af en toe het zonnetje. Alleen op zondag kwam de regen. Het was al bij al heel gezellig en er zijn veel nieuwe contacten opgedaan. Ook over de opkomst was ik heel tevreden , vooral omdat het de eerste keer was .
Dan is het toch maar afwachten of alles goed loopt en of de opkomst groot genoeg is. Nu dat heeft mijn verwachtingen ruimschoots overtroffen.
Ook een dankwoord voor Camping 'De Hei' , welke het voor ons mogelijk maakte om dit treffen te organiseren. De accomodatie was prachtig en de service en vooral het eten was perfect verzorgd. Hier hebben we alleen positieve reacties en complimenten over gehad.

Wiel & Tony , van harte bedankt.

We hopen dat we nog vaker met jullie mogen samenwerken.
Ook wil ik iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan dit 1e treffen, op wat voor een manier dan ook. Ook de mensen die hebben aangeboden om het volgende treffen verder te promoten , zowel in heel Nederland als in Duitsland, wil ik speciaal bedanken. We gaan proberen het 2e treffen nog grootser te maken en proberen hier meer mensen naar toe te laten komen.
Gezien de enthousiaste reacties van iedereen moet dit zeker gaan lukken.
Terzijner tijd komt er meer informatie over het 2e Simson Holland Treffen.

Nogmaals iedereen Hartelijk bedankt.